"Det går inte att försumma roten och ändå vårda grenarna" 

Välkommen till vår hemsida.

 

För oss är det viktigt att se hela människan. Alla delar i oss måste få vara med för att vi ska kunna läka på djupet.

Våra känslor, tankar, kosten, näringen, rörelsen, miljön och naturen.
När vi tar hand om alla delar i oss och tar ansvar för oss själva läker vi också  på ett djupare plan.

Jag, Ulla, hjälper dig med Kinesiologi och andra behandlingsmetoder och du hjälper din kropp att läka sig själv.

På följande sidor kan du läsa vidare om min syn på läkning och hälsa och du är varmt välkommen att boka en tid för behandling.

Peter Bertilsson leder frigörande dans som han kallar Dans För Livet. 

Han är utbildad slagverkspedagog och frigörande dans inspiratör. 
Tillsammans har vi kurser där vi guidar och inspirerar dig till medveten närvaro i dig själv. Där fria rörelser, att lyssna inåt och andning blir dina verktyg till inre balans och välbefinnande.