"Det är omöjligt att försumma roten och likväl vårda grenarna"

Konfucius

 

Välkommen till

Dans För Livet


Den frigörande dansen bygger på tre grundpelare:

-Fria rörelser
-Andning
-Uppmärksamheten riktad inåt

Fria rörelser: I vår vardag är vi ofta inriktade på att prestera och att vara duktiga,
t. ex. på jobbet och i olika sociala sammanhang.
När du dansar frigörande dans handlar det om att du får uttrycka dig med kroppen utifrån dina egna behov i stunden, ingen prestation, inga måsten, bara frihet.                                                             

Andning: För att må bra är andningen en viktig del i våra liv. Oftast andas vi i den övre delen av bröstkorgen, men det är viktigt att vi andas ända ner i magen. När vi andas medvetet på detta sätt så blir vi mer förankrade i kroppen. I dansen får du möjlighet att medvetandegöra din andning.

Uppmärksamheten riktad inåt: Att börja uppmärksamma och lyssna inåt till vad som händer i kroppen med medveten närvaro, är en viktig process för vårt välbefinnande. Att vara med dina tankar och känslor utan att analysera dem gör att du stannar kvar med din närvaro i kroppen. Du kommer i kontakt med kroppens intelligens och ger den utrymme att agera i sin självläkningsförmåga.

När du praktiserar de här delarna i dansen, så frigör du obearbetade känslor och spänningar i dina kroppsdelar. Med acceptans, i medveten närvaro, så startar en läkningsprocess som gör att du mer kommer i kontakt med ditt sanna jag, en känsla av djup närvaro och en inre tillfredsställelse.

Ett frigörande danspass tar ca 1 1/2 till 2 timmar. Vi börjar med en kroppsdans/landningsdans där jag guidar dig in i dina olika kroppsdelar. Därefter går vi in i de 7 rörelserytmerna som är, skakning, flöde, tydlighet, kaos, långsamhet/stillhet, lätthet och din egna dans.Vi avslutar med  avslappning och soundhealing.

Jag vill på detta sätt inspirera dig att gå på upptäcktsfärd i dansen med fria rörelser, medveten andning och att ha uppmärksamheten riktad inåt i kroppen. 

Frigörande dans är mindfulness i rörelse.
Att vara din inre betraktare när du dansar.

Jag är i grunden musikpedagog och musiker. Är utbildad inom slagverk vid musikhögskolan Ingesund. Är Dipl. dansinspiratör vid Frigörande Dans Akademin för Anne Grundel

När jag leder dansen använder jag mig också av olika typer av slagverksinstrument.

peter.musicprod@gmail.com
070-7702474

Facebook: Dans För LIvet

Varmt välkommen!

Peter Bertilsson

              
   "Truth is not something outside to be discovered, it is something inside to be realized"
                                                                                                                                           - Osho