"Det går inte att försumma roten och ändå vårda grenarna"