"Det går inte att försumma roten och ändå vårda grenarna" 

Kinesiologi 


 

Kinesiologi är en blandning av västerländsk fysiologi och österländsk kunskap om människans energisystem, ex. akupunktursystemet.

Grunden i Kinesiologi är olika muskeltester. Med hjälp av dessa muskeltester går det att kommunicera med kroppens olika delar via nerv och energisystemet. Här får kroppen en möjlighet att visa hur den mår t. ex. vad som är i prioritet, vilka näringsbrister som finns, förgiftningar, matöverkänslighet m.m.
Våra muskler är kopplade till olika inre organ, hormonella körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler. Via muskeltester ger kroppen respons.

Tillämpad kinesiologi grundades 1964 av kiropraktikern Georg Goodheart. Ordet Kinesiologi kommer från grekiskan och betyder läran om rörelse. 

 CRANIOSACRALTERAPI

Kraniet, sacrum, kotor, hjärnhinnor, ryggmärg och ryggmärgsvätska utgör ett slutet system med en egen puls, craniosacralpulsen. Skada och värk kan ge blockeringar i systemet.
Genom att terapeuten känner den craniosacrala pulsen går det att genom små rörelser lösa upp blockeringar och återställa kroppsvävnadens normala spänningsläge.
När blockeringar släpper sätter blodcirkulationen fart och det påverkar också nervsignaler ut i kroppen, vilket hjälper kroppen till självläkning.