"Det går inte att försumma roten och ändå vårda grenarna" 

 Läkning  

 

Vad gör oss sjuka?

När vi glömmer bort att lyssna till oss själva och vår kropp.
När vi äter ohälsosam och näringsfattig mat eller mat som vi är överkänsliga mot.
Virus, bakterier, parasiter.
Stress som vi utsätts för, både yttre och inre. 
Läkemedelsförgiftning.
Kemikalier som finns i maten, vattnet, hygienprodukter, kläder, möbler...


Att vi har ont eller mår dåligt kan bero på många saker. Våra olika sjukdomssymtom är signaler från kroppen och vårt undermedvetna att den behöver bli sedd och lyssnad till.

Har du egentligen tänkt på vad det är för tankar du tänker om dig själv? Hjärnan skapar olika kemikalier beroende på vilka tankar vi tänker. När du känner dig som det du tänker börjar du tänka hur du känner dig. Vår kropp påverkas hela tiden av det vi tänker och känner om oss själva och obalanser skapas bl.a. av rädsla och negativa tankar jag tänker om mig själv. 
Jag har själv insett hur oerhört viktigt det är att förändra hur vi ser på oss själva. Att börja förändra våra tankar för att skapa nya känslor och på det sättet skapa nya neurologiska kopplingar i hjärnan som ger kroppen nya kemikalier och på det sättet hjälper oss att läka.

Vi behöver även se över hur vår inre miljö har det. Dåliga bakterier, virus och parasiter försvagar kroppen och vi behöver hjälpa den med rätt mat och näring.   

Virus kan ligga vilande i kroppen och utlösas först när vårt immunförsvar blivit sämre. Utlösande faktorer kan vara mögel, amalgam, antibiotika, bekämpningsmedel, känslomässiga trauman, stress. 

Genom att undvika mat som stressar, rena tarmen och kroppen från gifter, se över vilka näringsbrister som finns och börja ta tag i känslor och tankar som kanske legat hos dig länge, skapas en bred läkning som hjälper dig att bli frisk igen.

Idag förstår vi att kropp och känslor hänger ihop och vi behöver se på alla delar för att skapa en bred läkning. När känslor och tankar inte får röra på sig, när vi håller tillbaka oss själva, upprepar gamla föreställningar och inpräntningar som vi fått lära oss genom livet skapas obalanser som till sist gör oss sjuka. Att börja se var i livet vi förlorar kraft genom att upprepa gamla mönster och börja förändra mitt sätt att se på mig själv, där börjar vi skapa en bred läkning. 


I en behandling hjälper jag dig att börja känna och uttrycka det som känns i kroppen. Att börja bli mer medveten om dig själv, dina känslor och tankar.

Jag hjälper dig med kostrådgivning och vad just du behöver för att läka dig själv.

Om det behövs rekommenderar jag naturmedel som renar tarmen, antioxidanter och örter som hjälper levern, för att senare rätta till eventuella näringsbrister. 

Vid fysiska skador i muskler och leder talar muskeltester om vilka som testar svagt och vilka andra muskler som behöver balanseras.Använder mig också av akupressur, ett behandlingssystem som kallas för sevenchikeys, N.E.P, zonterapi och craniosacralterapi.


Det finns inga genvägar till att läka sig själv och bli frisk. Att se inåt, börja ta ansvar för mig själv. Börja känna och uttrycka det jag känner när livet påverkar mig. Förändra min kost och börja äta mer medvetet. Bli medveten om min kropp och börja acceptera och älska mig själv.