"Det är omöjligt att försumma roten och likväl vårda grenarna"

Konfucius

 Läkning  

 

Vad gör oss sjuka?
Att inte lyssna på oss själva och vår kropp.
När jag inte bryr mig om vad jag äter, äter besprutad och näringsfattig mat.
Stress som jag utsätts för, både yttre och inre. 
Läkemedelsförgiftning.
Miljögifter som finns i maten, luften, hygienprodukter, kläder, möbler...Att vi har ont eller mår dåligt kan bero på så många saker. Våra olika sjukdomssymtom är signaler från kroppen och vårt undermedvetna att den behöver bli sedd och lyssnad till. 

Om vi te.x. har en tarmflora i obalans, så påverkar det hela kroppen. Nedbrytningen av maten vi äter börjar redan i magsäcken men pga stress, höga läkemedels intag, kemikalier i maten, har många svårt att bilda tillräckligt med saltsyra och maten bryts inte ner tillfredställande. Ospjälkade proteiner tar sig vidare ut i tarmen och cellerna har svårt att utvinna näring ur det. Detta kan göra att vi får näringsbrister och får sämre immunförsvar, vilket i sin tur kan göra att virus som antingen legat latent i kroppen sedan vi var små (från bl a. vaccinationer och sjukdomar) eller från nya smittor blir aktiva. Dessa virus kan vara en av många orsaker till att vi mår dåligt, får ont i kroppen och blir sjuka.

Genom att undvika mat som stressar, rena tarmen och kroppen från gifter, se över vilka näringsbrister som finns och börja ta tag i känslor och tankar som kanske legat hos dig länge, skapas en bred läkning som hjälper dig att bli frisk igen.

 

Idag förstår vi att kropp och känslor hänger ihop och vi behöver se att alla delar i oss måste få vara med för att vi ska kunna läka.

När känslor och tankar inte får röra på sig och komma till uttryck desto svårare blir det för vår kropp och energi att röra på sig och när vi trycker ner och håller tillbaka blockerar vi oss själva och obalanser uppstår.
Att börja se var i livet vi förlorar kraft genom att upprepa gamla mönster och förneka oss själva, där finns också en stor del av läkningen.


I en behandling hjälper jag dig att börja känna och uttrycka det som känns i kroppen. Att börja bli mer medveten om dig själv, dina känslor och tankar.

Jag hjälper dig med kostrådgivning och vad just du behöver för att läka dig själv.

Om det behövs rekommenderar jag naturmedel som renar tarmen, antioxidanter och örter som hjälper levern, för att senare rätta till eventuella näringsbrister. 

Vid fysiska skador i muskler och leder talar muskeltester om vilka som testar svagt och vilka andra muskler som behöver balanseras.

Använder mig också av akupressur, ett behandlingssystem som kallas för seven chi keys, N.E.P, zonterapi och craniosacralterapi.


 

Det finns inga genvägar till att läka sig själv och bli frisk. Att se inåt, börja ta ansvar för mig själv. Börja känna och uttrycka det jag känner när livet påverkar mig. Förändra min kost och börja äta mer medvetet. Bli medveten om min kropp och börja acceptera den jag är.